הוראות הפעלה
LIVING 14C CUPSY

 הפעלה ראשונית 

  • הסירו את סרטי הדבק מהמכשיר.
  • הניחו את המכונה על משטח יציב ובולם זעזועים.
  • בדקו שכל חלקי המכונה נמצאים באריזה שלמים וללא פגם בולט.
  • חברו את המכשיר לחשמל.
  • מלאו את מכל המים לפחות עד מחצית מתכולתו.
  • הדליקו את המכונה מהמפסק בצד השמאלי, יידלקו שלושת האורות מהבהבים בקדמת המכונה. (כ30 שניות לאחר מכן).
  • לאחר כמה שניות המכונה תיתן אות על ידי צפצוף וכל האורות התייצבו.
  • לחצו קלות על לחצן המזיגה התחתון איור של ספל גדול. המכונה תישאב מים למערכת החימום הפנימית. אם לאחר סיום הפעולה של שאיבת המים האור לא נכבה, לחצו שוב.
  • כאשר נורות הלחצנים יתייצבו המים ירתחו וכעת המכונה מוכנה לשימוש.